روستای آسکان

موقعیت جغرافیایی روستای آسکان مرتفع ترین روستای طالقان است. این روستا که در43 کیلومتری در بخش بالا طالقان قرار دارد در مسیری روستاهای بالا طالقان دو راهی است که یک طرف آن به روستای گراب و سمت دیگر به روستای گته ده و در انتها به روستای آسکان میرسد. جمعیت این روستا کم است و …

روستای آسکان ادامه مطلب >