تاریخ طالقان

طالقان در عصر صفوی

طالقان در دوره صفوی و قاجار

مقدمه همانطور که در مقاله تاریخچه طالقان اشاره کردیم مردم طالقان از زمان پیش و پس از اسلام در برابر سلطه حکام و سلاطین مرکزی مقاومت می نمودند. با خلفای اموی و عباسی درگیر بودند. صعب العبور و کوهستانی بودن

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا