حسنجون و سیداباد

روستای حسنجون و سیدآباد

تاریخچه این روستا در حقیقت متشکل از دو محله حسنجون و محله سیدآباد تشکیل شده که این دو محله در کنار هم روستای حسنجون و سیدآباد را تشکیل می دهند. این دو محله در نام‌ها جدا ولی در زمینه های

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا