طالقان

تاریخچه طالقان

تاریخچه طالقان

مقدمه برای مطالعه تاریخچه طالقان بر منابع قبل از اسلام در می‌یابیم نام “طالقان” در منابع تاریخ باستان به‌طور مستقیم ذکر نشده است. اولین محققی که نام طالقان را معرفی کرد آرتور کریستینسن، مورخ دانمارکی است. وی در کتاب ایران

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا