منابع طبیعی

مدیر منابع طبیعی طالقان

مصاحبه با رئیس منابع طبیعی طالقان

طی مصاحبه ای که با رئیس منابع طبیعی طالقان جناب آقای بابازاده در تاریخ 1400/12/7 ترتیب دادیم در خصوص مسائل مهمی که این روزها طالقان با آن درگیر است از جمله طاعون نوشخوارکنندگان، آفرود سواری، قطع درختان پرسش هایی را

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا