مهاجرت در طالقان

علت مهاجرت در طالقان

علت مهاجرت در طالقان

علت مهاجرت در طالقان چه بود؟ طالقان به علت برودت هوای کوهستانی دارای فصل زراعی کوتاه می باشد. چون کار عمده اين محيط، کشاورزی و تا حد قابل توجهی دامداری بود، پس از برداشت محصول و فعالیت فصلی کار زراعی،

ادامه مطلب >
اسکرول به بالا