روستای گیلنک

روستای گیلنک

روستای گیلنک ( به این دو شکل نیز بیان می شود گیلینک /گلینک) واقع در عرض جغرافیایی 36 10 39 و طول جغرافیایی 50 45 24 و 1820 متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش میان طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کولج از سمت شرق با شهر طالقان از سمت جنوب …

روستای گیلنک ادامه مطلب >