روستای هشان

روستای هشان واقع عرض جغرافیایی ۳۶ ۱۱ ۵۴ و طول جغرافیایی ۵۰ ۵۱ ۳۳   و ۲۰۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کرکبود  از سمت شرق با روستاهای نویز و حصیران  از سمت جنوب با روستای سفجخانی و از سمت غرب با روستای ابصار همجوار میباشد.

جمعیت روستای هشان:

براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۷ نفر (۴۰خانوار) بوده‌است.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای هشان طالقان:

- شریعتمداری

- شریعتمدار طالقانی

- علاء الدینی