روستای گته ده

گته ده .روستایی جزء بخش بالا طالقان میباشد و از روستاهای پرآب طالقان است. آب آن از رودخانه گرآب و دره کهارکوه تامین می‌شود.گَت در زبان تبری به معنای بزرگ می‌باشد و منظور از "گته ده" آبادی بزرگ است. خانه های این روستا عمدتا با گل و سنگ ساخته شده است و از بیرون به صورت خشکه چینی جلوه می نماید و اکثر خانه های اصیل این روستا مخروبه شده و به جای آنها خانه های جدید احداث شده است . در مرکز روستا در خانه مخروبه وجود دارد که به نظر می رسد از خانه های اعیانی دوره قاجار بوده است . در میان خانه های ویرانه و در محل هایی از کوچه های روستا که بنا به ضرورت اهالی حفاری صورت گرفته سفالهای نخودی و قرمز و نقش استامپی و زیرلعاب از دوران تاریخی و مختلف اسلامی یافت شده اسکه همگی آنها حکایت از استقرار دایم جمعیت در این روستا می نماید .
جاذبه‌های گردشگری روستای گته ده:
در جنوب روستا روی کوه‌های میرابشم قلعه‌ای به نام قلعه دختر دیده می‌شود
قبرستان تاریخی در فاصله ۲۰۰ متری غرب روستای گته ده وجود دارد که انبوه سنگ قبرهای موجود در آن حکایت از گستردگی و تعداد امواتی می کند که در قرون متمادی در آن دفن شده اند. برخی از قبرها متعلق به دوران اسلامی و برخی نیز دوره قبل از اسلام بوده و آثاری از سفالهای دوران تاریخی در آن یافت شده است . در قبرستان ی، حداقل پنج سنگ قبر متعلق به دوره صفویه وجود دارد که دارای تاریخ های متفاوت هستند برای مثال یکی از آنها متعلق به ۱۰۷۵ هجری قمری است به نظر می رسد با توجه به موقعیت این مکان که در معرض سیل بوده ، چندین بار برای قبرستان در قرون مختلف استفاده شده است. با توجه به نمونه سفالهای یافت شده ، می توان قدمت قبرستان را دوران تاریخی و اسلامی تعیین کرد .
محصولات روستای گته ده:
غلات ، سیب زمینی ، بنشن و قلمستان است. شغل اهالی زراعت و گله داری است.
زبان مردم گته ده:
اهالی گته ده تبری هستند و به گویش طبری طالقانی زبان مازندرانی صحبت می‌کنند.
جمعیت روستای گته ده:
طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت این روستا ۲۵۶ نفر است.گته ده .روستایی جزء بخش بالا طالقان میباشد و از روستاهای پرآب طالقان است. آب آن از رودخانه گرآب و دره کهارکوه تامین می‌شود.گَت در زبان تبری به معنای بزرگ می‌باشد و منظور از "گته ده" آبادی بزرگ است. خانه های این روستا عمدتا با گل و سنگ ساخته شده است و از بیرون به صورت خشکه چینی جلوه می نماید و اکثر خانه های اصیل این روستا مخروبه شده و به جای آنها خانه های جدید احداث شده است . در مرکز روستا در خانه مخروبه وجود دارد که به نظر می رسد از خانه های اعیانی دوره قاجار بوده است . در میان خانه های ویرانه و در محل هایی از کوچه های روستا که بنا به ضرورت اهالی حفاری صورت گرفته سفالهای نخودی و قرمز و نقش استامپی و زیرلعاب از دوران تاریخی و مختلف اسلامی یافت شده اسکه همگی آنها حکایت از استقرار دایم جمعیت در این روستا می نماید .
جاذبه‌های گردشگری روستای گته ده:
در جنوب روستا روی کوه‌های میرابشم قلعه‌ای به نام قلعه دختر دیده می‌شود
قبرستان تاریخی در فاصله ۲۰۰ متری غرب روستای گته ده وجود دارد که انبوه سنگ قبرهای موجود در آن حکایت از گستردگی و تعداد امواتی می کند که در قرون متمادی در آن دفن شده اند. برخی از قبرها متعلق به دوران اسلامی و برخی نیز دوره قبل از اسلام بوده و آثاری از سفالهای دوران تاریخی در آن یافت شده است . در قبرستان ی، حداقل پنج سنگ قبر متعلق به دوره صفویه وجود دارد که دارای تاریخ های متفاوت هستند برای مثال یکی از آنها متعلق به ۱۰۷۵ هجری قمری است به نظر می رسد با توجه به موقعیت این مکان که در معرض سیل بوده ، چندین بار برای قبرستان در قرون مختلف استفاده شده است. با توجه به نمونه سفالهای یافت شده ، می توان قدمت قبرستان را دوران تاریخی و اسلامی تعیین کرد .
محصولات روستای گته ده:
غلات ، سیب زمینی ، بنشن و قلمستان است. شغل اهالی زراعت و گله داری است.
زبان مردم گته ده:
اهالی گته ده تبری هستند و به گویش طبری طالقانی زبان مازندرانی صحبت می‌کنند.
جمعیت روستای گته ده:
طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت این روستا ۲۵۶ نفر است.