روستای سوهان

روستای سوهان در ۴ کیلومتری سد طالقان قرار دارد.
محدوده اراضی روستای سوهان ، با عرض تقریبی حدود ۴ و طول حدود ۱۵ کیلومتر، از سمت غرب با روستای کشرو و روستای کش، از سمت جنوب و جنوب غربی با اراضی روستا های روشنبدر و شهراسر، از سمت جنوب با ساختمان تاج و دریاچه سد طالقان، از سمت جنوب شرقی با اراضی روستای آرموت، از سمت شرق و شمال شرقی با اراضی روستای دنبلید و دامنه های شمالی کوه کله سنگ، و از سمت شمال غربی بعد از منطقه الهو چال، با اراضی روستای آوه الموت، همسایه است.
ریشه کلمه‌ی سوهان:
ریشه لغوی کلمه سوهان از «سو»، به معنی نور در زبان فارسی قدیم میباشد. شاهد مثال، مصدر «سوسو زدن»، به معنی کم و زیاد شدن شدت نور، و چون سوهان در ارتفاع بالا واقع شده است، به خصوص در شب، به عنوان محل تجمع نورها و سوسو زدن آن بوده است
لذا با اضافه شدن علامت جمع «ان» فارسی، به صورت «سوان» و اضافه شدن حرف «هاء» جهت سهولت آوائی، به صورت «سوهان» شهرت یافته است. البته می توان گفت که در صورت استفاده از علامت جمع «ها» در زبان فارسی، به صورت «سوها» و جهت سهولت آوائی، با حرف «ن» در آخر آن، به صورت «سوهان» مورد استفاده قرار گرفته است
زبان مردم سوهان:
مردم سوهان به زبان تاتی سخن می‌گویند.
جمعیت روستای سوهان
طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت این روستا ۳۵۵ نفر است.
محصولات روستای سوهان:
درختان مثمر که در باغات مورد استفاده است نیز عبارتند از: گردو (جوز)، سیب (سیف)، زرد آلو (شُلانک)، گوجه سبز(الوک)، آلو ، آلوسیاه، انگور، گلابی، بادام، ذال ذالک (کهری)، گیلاس، سنجد، فندوق و نظایر آنها