روستای شهراسر

این روستا در دهستان پایین طالقان قرار دارد  و چشم انداز زیبایی از سد دارد

جمعیت روستای شهراسر:

براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۱ نفر (۴۰خانوار) بوده‌است

زبان مردم شهراسر:

مردم شهراسر به زبان تاتی سخن می‌گویند