روستای لهران


این روستا واقع در پایین‌طالقان ابتدای راه عمومی قزوین این روستا کوهستانی و سردسیر آب این ده از چشمه تأمین می‌گردد.
روستای لهران طالقان که در پهنه کوهپایه البرز گسترده شده،در ضلع شمالی رودخانه شاهرود قرارگرفته و از نظر وسعت منطقه ای و زمین های کشاورزی و کوهها از الموت تا رودخانه شاهرود گسترده است و در منطقه پایین طالقان قرار گرفته و از نظر جغرافیایی از سمت شرق با روستا کش و از سمت غرب با روستا میر و از سمت جنوب با روستا  موچان و از شمال با منطقه الموت هم مرز  است.
 مردم  این  روستا   چون   سایر  روستاهای  طالقان  به  شغل  کشاورزی  و   دامداری  مشغول  بوده  و هستند.
نام‌های خانوادگی متداول روستای لهران:
مردمان این روستا بیشتر با فامیلی لهراسبی شهرت دارند اگر چه خانوده هایی با فامیلی رضوی نسب و پاشایی و قاسمی هم در این روستا هستند.
جاذبه‌های گردشگری روستای لهران:
جاذبه‌های گردشگری این روستا از جمله چشمه ای به نام گو چشمه و سوسن پرتگاه است