روستای پراچان

پراچان واقع در بالا طالقان طول جغرافيايي 50درجه و57 دقيقه . عرض جغرافيايي 36درجه و15دقيقه به ارتفاع 2380متر در 24 كيلو متري شمال خاوري شهرك قرار دارد .
رودهای پراچان ( رخانه )
1-گته رخانه  2-خاکین رخانه  (لسکی رخانه)  3-میش چالی رخانه  4-دمچه ای رخانه 5-چل برگای رخانه
با جمع شدن این رودخانه ها در یک مسیر تشکیل رودخانه بزرگ(گته رخانه) را می دهند
جاذبه های گردشگری پراچان
قلقه پراچان(قدمت  تاریخی  مربوط به دوره اسماعیلیه و سلجوقیان ) غرب روستای پراچان
این قلعه دارای منابع مس است که سالیان پیش فعال بوده اما امروزه این معدن درحال خاموشی بسر می برد و فقط تونلهای کوچک ومختصری از آن قابل مشاهده است.
محله هاي پراچان:
1- اوندست محله 2-ايندست محله 3-دراپي 4- دشتان 5- محله ميان 6- قلاچ تيره 
زبان مردم روستای پراچان:
اهالی پراچان تبری هستند و به زبان طبری طالقانی زبان مازندرانی صحبت می‌کنند.